De werking die een paard op mensen heeft is werkelijk een wonder!

Kinderen

Omgang met het paard en de verzorging hiervan kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkelingsmogelijkheden van kinderen. Met behulp van spelletjes en bewegingsvormen kan het kind goed zijn eigen mogelijkheden leren zien. Paarden hebben het vermogen om menselijk gedrag te spiegelen, dat wil zeggen: ze geven direct een reactie op allerlei prikkels die ze krijgen.

Dit stimuleert kinderen om actie te ondernemen en te blijven onderhouden. Het paard reageert immers altijd. Op deze manier ontstaat er communicatie over en weer tussen het kind en het paard. Doordat kinderen gaandeweg een band krijgen met het paard, de therapeut en groepsgenootjes, worden ze onbewust gestimuleerd om elkaar of zichzelf te accepteren, te helpen en te vertrouwen. Met als gevolg dat ze hun sociale en communicatieve vaardigheden spelenderwijs ontwikkelen.

Via contact maken, poetsen, leiden, oefeningen op en naast het paard werken kinderen aan bepaalde doelstellingen die vooraf met ouders en kind zijn bepaald.

Er zijn diverse paarden beschikbaar voor de therapie en de groepsactiviteiten. Afhankelijk van de persoon en de problematiek wordt de keuze gemaakt voor een bepaald paard, waarmee de kinderen gedurende het hele traject onder deskundige leiding van de therapeut bepaalde oefeningen en spelletjes doen.

Juist voor de kinderen met sociaal-emotionele problemen of motorische problemen kan deze aanpak een en ander letterlijk in beweging brengen.

Het paard heeft een bijzonder positieve invloed op kinderen met communicatieproblemen, concentratie- of motorische problemen, sociale- of emotionele problemen en prikkelverwerkingsproblemen.

Er kan zowel individueel als in groepjes van maximaal vier kinderen worden gewerkt met het paard. Thema's die aan de orde komen in groepjes zijn bijvoorbeeld samenwerken, communicatie, elkaar helpen, om hulp kunnen vragen, lichamelijk contact, aan kunnen geven wat je wel en niet leuk vindt of durft.

© 2008 - 2020 | Weboplossing: Marc Sijm